A photographic story about Beyoğlu and its inhabitants with texts by Buket Uzuner.

___

Buket Uzuner yazılarıyla Beyoğlu ve Beyoğlu sakinleri ile ilgili bir fotografik hikaye.